روزت مبارک مادر عالم

حنیف طاهری . ولادت حضرت فاطمه (س)

مولودی شور حنیف طاهری ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر هیئت عبدالله بن الحسن (ع) ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ شعر روزت مبارک مادر عالم

شوق بهشت بالا تبسم فاطمه
اسرار عرش بالا تبسم فاطمه
بانوی عالم ، خاتون خاتم
کنیز زهرا هاجر و مریم
مادر همه خوبی ها یا فاطمه اغیثینا
سیدتنا مولاتنا

از اول خلقتم روی لبم زمزمه
صلی ملیک السماء علیک یا فاطمه
محبوب دلها ذهره زهرا
طلوع عشق و خورشید مولا
سیده نساء فی الدنیا
یا فاطمه اغیثینا
مادر همه خوبی ها یا فاطمه اغیثینا
سیدتنا مولاتنا

ای بضعه پیمبر عالم به مرقدت گفت
برا زیارت تو میرم مدینه قم
روزت مبارک مادر عالم
دعای مادر دوای دردم
تویی یاور گرفتارا
یا فاطمه اغیثینا
سیدتنا مولاتنا

فهرست پخش های مرتبط