کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی

محمد حسین پویانفر . مناجات با خدا

فروردین ۱۴۰۰ . نواهنگ . هیئت ریحانة الحسین

نماهنگ ربنا محمد حسین پویانفر به مناسب فرا رسیدن ماه مبارک رمضان هیئت ریحانة الحسین همراه با متن نوحه کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی

کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی
باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی
من نه آنم که ز لطف و کرمت چشم بپوشم
نه تو آنی که کنی منع گدا را ز نگاهی

در اگر باز نگردد نروم باز بجائی
پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی
تو کریمی و دو صد کوه به یک کاه ببخشی
من بیچاره چه سازم که ندارم پر کاهی

ربنا آمنا فاغفر لنا و ارحمنا و انت خیر الراحمین ...