رعیت این سلطانم گدای این دربارم

مداحی زمینه حاج محمود کریمی شهادت امام رضا (ع) سال ۹۷ هیئت رایة العباس

رعیت این سلطانم گدای این دربارم
محاله چشم از دست امام رضا بردارم
محاله خالی باشه دستم تا امام رضا رو دارم
به فدای دست کریمت به فدای لطف زیادت
بزار بمونم در خونت آقا تورو جان جوادت
دوای غصه های من نظر به گنبد طلاست
برات کربلای من تو دستای امام رضاست
یا علی بن موسی الرضا
بفرست ما رو کربلا

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها