نداری بدی بدتر از من

امین قدیم . مناجات با امام حسین (ع)

فروردین ۱۴۰۰ . شور

مداحی کربلایی امین قدیم مناجات با امام حسین (ع) ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ جلسه حسن جانم تهران همراه با متن نوحه نداری بدی بد تر از من

نداری بدی بد تر از من
ندیدم کسی بهتر از تو
کس بی کسی هامی آقا
همه هستی نوکر از تو

نوکرتم سر سفره پدر مادرتم
نوکرتم ریزه خوار خونه خواهرتم
نوکرتم یه کبوترم که دور سرتم

سرورمی سایه سر پدر مادرمی
سرورمی نفسای اول و آخرمی
سرورمی به فدای تو که صاحب حرمی

صل الله علی الباکین علی الحسین (ع)