ای خدا در نگاه تو پیدا

حنیف طاهری . شور . تاسوعای حسینی

مداحی شب تاسوعا محرم ۹۹ حنیف طاهری هیئت عبدالله بن الحسن
ای خدا در نگاه تو پیدا خیمه های حسین را سقا
بوسه زد بر رکاب تو دریا نقش سجده به روی پیشانی
جان او جلوه گاه قرآنی یادگار علی عمرانی
رحم الله عمی العباس رحم الله عمی العباس