این سفره افطار نیست سفره رقیه ست

امیر برومند . ماه مبارک رمضان

مداحی شور کربلایی امیر برومند شب ۲۳ ماه مبارک رمضان ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیئت حضرت حسن بن علی (ع) اصفهان همراه با متن نوحه این سفره افطار نیست سفره رقیه ست

این سفره افطار نیست سفره رقیه ست
رزق و روزی مون همیشه دست این سه ساله ست
خونوادگی گریه می کنیم خونه میشه خرابه
تشنه بود و گرسنه بود و چه سفره ای چه افطاری
غذا که نیست دیگه عذابه آه از اون شب خرابه
آه از اون شب خرابه

این سفره افطار نیست این سفره روضه ست
آب خوش نمیره پایین از گلوی هیچ کس
خونوادگی گریه میکنیم دم اذون مغرب
تشنه بودی گرسنه بودی چه سفره ای چه افطاری
پر غم اذون مغرب آه از این اذون مغرب
آه از این اذون مغرب

فهرست پخش های ماه مبارک رمضان