تمنّای حسین

حاج محمود کریمی . نواهنگ . مناجات با امام حسین (ع)

نماهنگ تمنّای حسین حاج محمود کریمی مناجات با امام حسین (ع) به مناسبت شب لیلة الرغائب ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ هیئت رایة العباس چیذر همراه با متن نوحه تمنّای حسین

سرم خاک کف پای حسین است
دلم مجنون صحرای حسین است
بود پرونده ام چون برگ گل پاک
در این پرونده امضای حسین است
بهشت ارزانی خوبان عالم
بهشت من تماشای حسین است
به وقت مرگ چشمم را نبندید
دو چشم من به سیمای حسین است

در این عالم تمنایی ندارم تمنایم تمنّای حسین است
چراغ از بهر قبر منیارید چراغم روی زیبای حسین است
خوشا آن صورت که در فردای محشر بر آن نقش کف پای حسین است