نماهنگ بند نعلین علی در و گوهر

نماهنگ استودیویی مولودی خوانی حاج محمود کریمی جشن عید غدیر خم با متن سرود نماهنگ بند نعلین علی دُر و گوهر هیئت رایة العباس (ع) چیذر مرداد ۱۳۹۸

بند نعلین علی دُر و گوهر
بر دل شیعه خود کرده نظر
مشعله نور رخش شمس و قمر

ها علی بشر و کیف بشر
ربه فیه تجلی و ظهر

فلک فی فلک فیه نجوم
صدف فی صدف فیه دُرر

مانده عالم همه در حیرت تو
که بشر میشود اینگونه مگر

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها