ساقی ساقی ای ساقی خودتو عشقه

امیر کرمانشاهی . مولودی . مدح امیرالمومنین حضرت علی (ع)

فروردین ۱۴۰۰ . هیئت انصار الحجه

مولودی خوانی امیر کرمانشاهی جشن میلاد امام زمان در مدح امیرالمومنین (ع) ۸ فروردین ۱۴۰۰ هیئت انصار الحجه همراه با متن شعر ساقی ساقی ای ساقی خودتو عشقه بیخیال الباقی

ساقی ساقی ای ساقی
خودتو عشقه بیخیال الباقی
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را
دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
برو ای گدای مسکین در خانه علی زن
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

ساقی ساقی ای ساقی
خودتو عشقه بیخیال الباقی
به جز از علی که آرد پسری ابوالعجاعب
که علم کند به عالم شهدای کربلا را

ساقی ساقی ای ساقی
خودتو عشقه بیخیال الباقی