گردون به انتقام قتیلان روز بدر

حسن حسین خانی . شب هفتم محرم

روضه حسن حسین خانی شب هفتم ماه مبارک رمضان ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ روضه حضرت علی اصغر (ع) هیئت عبدالله بن الحسن همراه با متن نوحه گردون به انتقام قتیلان روز بدر

گردون به انتقام قتیلان روز بدر
نگذاشت یک ستاره به هفت آسمان من

زد آتشی به پرده ناموس من فلک
کاید هنوز دود وی از استخوان من

طفل است و بابای بلا تکلیف مانده
حیرانی است و کودکی که سر ندارد

گیرم که از فردا دوباره آب وا شد
چه فایده شش ماهه که دیگر ندارد