منم گدای اون مردی که آقای همه مرداست

00:00
00:00
مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب تاسوعای محرم ۹۹ هیئت ریحانة الحسین (ع)
منم گدای اون مردی که آقای همه مرداست تو کشته مرده هاش قلبم شبیه قطره تو دریاست
نوشته روی پیشونیم غلام حضرت عباس محال هیچکسی کرامت ندیده باشه از ابلفضل
رنگ بهشت نمیبینه هرکی جدا شه از ابلفضل یا عزیز یا ابلفضل یا دلیل یا ابلفضل

فهرست پخش های مرتبط

منم گدای اون مردی که آقای همه مرداست
سید مجید بنی فاطمه . تاسوعای حسینی
خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها