مداحی عربی مشای على وعدک صلیت لو بعدک

. استودیویی

دانلود مداحی استودیویی عربی از ملا باسم کربلائی مخصوص پیاده روی اربعین حسینی با متن نوحه مداحی عربی مشای على وعدک صلیت لو بعدک

مشای على وعدک صلیت لو بعدک
بر وعده ی خود رهسپار شده ای
نماز خوانده ای یا هنوز نه

لحسین شنو ردک أجِب
به حسین چه خواهی گفت جواب بده

گاعد على احسین ابدمع زکیّها العیون

به سوی حسین عازم هستی پس با اشک چشمانت را تطهیر کن

لاتنظر بنظره بشر بالغیر مفتون

با چشمانی که پر از نگاه حرام است نگاه نکن

لو أذن آذان أعتنی ویه الیصلون
اگر اذان گفته شد همراه نمازگزاران برو

عنک حسینی ملتزم خلهم یگولون
بگذار به تو امام حسینیِ متعهّد بگویند

آداب تدریها
آداب را تو میدانی

وصاک ، علی بیها
علی تو را به آن ها سفارش کرده است

خلیک على عهدک ، أجِب
بر عهد خود باقی بمان ، جواب بده

مشای على وعدک صلیت لو بعدک
بر وعده ی خود رهسپار شده ای
نماز خوانده ای یا هنوز نه ؟

لحسین شنو ردک أجِب
به حسین چه خواهی گفت ؟ جواب بده

حسین یریدک من تزوره یشوف بوجهک مصیبه
حسین می خواهد وقتی به زیارتش می روی در چهره ات اثر مصیبت را ببیند

تجری دموعک لأجل الجثه الظلت بالطف سلیبه
اشک هایت برای جسمی که در کربلا ربوده شد و برهنه ماند جاری شود

عوف الغیبه سامح وأعفی ونفسک عنک رقیبه
غیبت را رها کن ، چشم پوشی کن و ببخش که نفست نگهبان توست

سفره لربک های السفره مو بس گاصد حبیبه
این سفر به سوی خدای توست و فقط این نیست که عزم عزیز خدا کرده باشی

تحتاط ، من کُل شی
در همه چیز احتیاط کن

ویاک نبی یمشی
همراه تو پیامبری پیاده می رود

لحسین مو وحدک ، أجِب
به سوی حسین تنها نمی روی ، جواب بده

مشای على وعدک صلیت لو بعدک
بر وعده ی خود رهسپار شده ای
نماز خوانده ای یا هنوز نه ؟

لحسین شنو ردک أجِب
به حسین چه خواهی گفت ؟ جواب بده

أنظر علیهن للمشن خواتک
به آن بانوان نگاه کن که پیاده می روند ، آن ها خواهرانت هستند

وأمک ویاهن بالمشی وبناتک
مادرت و دخترانت همراه آن ها در مشّایه هستند

والزهره تمشی وتندعی لنجاتک
حضرت زهرا پیاده می رود و برای نجات و موفقیتت دعا می کند

زینب علیه تصیحلک جزاتک
زینب به تو می گوید که پاداش تو با من است

لحسین خطواتک
غفران زلاتک
قدم هایت به سوی حسین بخشش گناهانت است

إن کان هو قصدک ، أجِب
اگر هدف و مقصد تو اوست ، جواب بده

مَشای على وعدک صلیت لو بعدک
بر وعده ی خود رهسپار شده ای
نماز خوانده ای یا هنوز نه ؟

لحسین شنو ردک أجِب
به حسین چه خواهی گفت ؟ جواب بده

بالمروى تمشی والصفى بین الإمامین
بین دو امام همچون در صفا و مروه پیاده می روی

بالکعبه طایف لو طفت عباس وحسین
اگر حرم عباس و حسین را طواف کنی انگار کعبه را طواف کرده ای

حتى الهوى أحرم یحج یم أعظم أثنین
حتی هوا برای حج در کنار این دو شخص بزرگوار مُحرم شد

لو زعلتهم یاترى غفرانک منین
اگر آن ها را آزرده گردانی آنگاه آمرزش تو از کجا حاصل می شود ؟

لا تعوف قرآنک وتطیع شیطانک
آگاه باش قرآنت را رها نکنی و شیطانت را پیروی نکنی

ویضیع کل مَجدک ، أجِب
همه ی بزرگی ات از بین می رود ، جواب بده

مَشای على وعدک صلیت لو بعدک
بر وعده ی خود رهسپار شده ای
نماز خوانده ای یا هنوز نه ؟

لحسین شنو ردک أجِب
به حسین چه خواهی گفت جواب بده

کل خطواتک خطوه بخطوه حسین یردلک فضلها
فضیلت قدم به قدم تو را حسین به تو بازمی گرداند

من تمشیله یرد یمشیلک یوم المحشر مثلها
وقتی به سوی او پیاده بروی در روز قیامت همانگونه حسین علیه السلام به سمتت خواهد آمد

حسین الصوره المایرسمها دمعه یضیع شکلها
حسین تصویری است که اگر کسی آن را با اشک رسم نکند آن را تباه کرده

قربان الطف واسماعیله وبیته الجامع شملها
حسین قربانی کربلا و اسماعیلش است و خانه ای که همه را جمع کرده است

لحسین دمعاتک ترتیل آیاتک
اشک هایت برای حسین بیانگر عشق توست

لومای على خدک ، أجِب
یا فقط آبی است بر گونه ات ، جواب بده

مشای على وعدک صلیت لو بعدک
بر وعده ی خود رهسپار شده ای
نماز خوانده ای یا هنوز نه ؟

لحسین شنو ردک أجِب
به حسین چه خواهی گفت جواب بده

یالتمشی لجل حسین أخذ صفاته
ای کسی که برای حسین پیاده می روی از صفات حسین بیاموز

رغم الحرب بس ماترک صلاته
با وجود جنگ سخت نمازش را ترک نکرد

اخذ الحیاتک عبره من حیاته
از زندگی پر برکت حسین برای زندگی ات عبرت بگیر

أنسى الهوى ولاتنسه ذکریاته
هرگونه اندیشه را فراموش کن اما یادش را فراموش نکن

من مات من أجلک
مفروض یوصلک
وقتی که برای تو شهید شد ؛ بر تو واجب است

شنو راد من عندک ، أجِب
بدانی که چه چیزی از تو خواست ، جواب بده

مشای على وعدک
صلیت لو بعدک
بر وعده ی خود رهسپار شده ای
نماز خوانده ای یا هنوز نه

لحسین شنو ردک أجِب
به حسین چه خواهی گفت جواب بده

کپی و استفاده از متن شعر و لینک دانلود بدون ذکر نام و لینک منبع (کآشوب) مجاز نمی‌باشد.

فهرست پخش های مرتبط

مداحی عربی مشای على وعدک صلیت لو بعدک
باسم کربلائی . اربعین حسینی
خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها