با هر قدم دوباره می تپد دلم

میثم مطیعی . مداحی عربی . اربعین حسینی

مداحی عربی و فارسی حاج میثم مطیعی ویژه اربعین حسینی «با هر قدم دوباره میتپد دلم»
با هر قدم دوباره می تپد دلم
به شوق دیدن حرم
به یاد زینب
نشسته بر لب سرود غم
هر کس ز گوشه ای آمده
اما شبیه یکدیگریم
دور از نژاد و رنگ و زبان
گویا همه ز یک مادریم
با هر زبان، با هر نژاد
ما عاشقان حیدریم