وزیر شاه کربلاسن

مهدی رسولی . مولودی . ولادت حضرت ابالفضل (ع)

فروردین ۱۳۹۸ . هیئت ثارالله زنجان

مولودی خوانی سرود ترکی حاج مهدی رسولی جشن ولادت حضرت ابالفضل (ع) فروردین ۱۳۹۸ هیئت ثارالله زنجان همراه با متن شعر وزیر شاه کربلاسن

وزیر شاه کربلا سن
غلام درگه ولاسن
ولی هامی جهانیانه
شها امیر مقتداسن
حسینه سر سپاه اعظم
بلالی کربلاده همدم
چکن علی کیمین قلنجین
ووران صفوف کینه هر دم
دیمه بازولری ستبریدی

پهلوانلار الینده خار اولدی
یا کی شمشیر تیزینون گوجونه
لشکر کوفه تار و مار اولدی
سووا خاطر وجود سقادن
ایکی گوز نوک ذوالفقار اولدی
لشکرین لحنی الفرار اولدی
هامی سرکرده لر شکار اولدی
صاحب ذوالفقار سسلندی
آفرین ذوالفقار عباسه