من دوست دارم کوچه گرد شب شدن را

. زمزمه . هیئت حسن جانم

مداحی احساسی کربلایی امین قدیم روضه حضرت مسلم (ع) ایام مسلمیه با متن نوحه من دوست دارم کوچه گرد شب شدن را تیر ۱۴۰۰ هیئت حسن جانم (ع)

من دوست دارم کوچه گرد شب شدن را
شب تا سحر دلواپس زینب شدن را

چه مردم نامهربانی داشت کوفه
ای کاش ده تا مثل هانی داشت کوفه

اینجا وفا دارد وفا های دروغی
بازار هم دارد چه بازار شلوغی

بازار دنبال وفا رفتم جفا داشت
اما خدا را شکر بوریا ...

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها