خواهر داره می‌بینه

سید مجید بنی فاطمه . زمینه . شام غریبان امام حسین (ع)

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت ریحانة الحسین
مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب شام غریبان محرم ۹۹ هیئت ریحانة الحسین (ع) واقع در پارک ارم تهران

لشکر جمعه دور گودال یال زولجناح خونینه دل ارض و سما میلرزه که داره خواهرش میبینه
خواهر داره میبینه نوک تمام نیزه ها خونینه میبینه سینه ناموس خدا سنگینه میبینه
نشست بی حیا به روی سینه وای حسین
تو مشت قاتل ها پیچیده موی تو دیدم نمیبره خنجر گلوی تو ای وای حسین من

تنها بی دفاع افتاده که لب تشنه و بی جونه کنار پیکرش تو گودال مادرش فاطمه مهمونه
مادر داره میبینه سر همه ملائکه پایینه می‌بینه خنجر داره پیش گلو میشینه میبینه
چه ضربه هایی میزنه با کینه وای حسین