سید الشهدای مدافعان حرم

مهدی رسولی . شهادت حاج قاسم سلیمانی

مداحی حاج مهدی رسولی برای شهادت سردار سلیمانی؛ فاطمیه ۱۳۹۸

ته خوشبختی ...
یه عاشق وقتی، به اربابش میره
به اذن زهرا
مقطع اعضا، میشه پر میگیره
کی گفته مرده علم زمین خورده؟
شهید مگه می‌میره؟
عشق یعنی ضربان حرم
اسم مرتضی علی توی اذان حرم
سرباز پادگان حرم
سید الشهدای مدافعان حرم

عشق یعنی ضربان حرم
اسم مرتضی علی توی اذان حرم
سرباز پادگان حرم
سید الشهدای مدافعان حرم
حسین جان آقام شهید عطشان آقام

لباس پاره تن غم داره
واس داغ مادر چی از تو مونده
چه روضه ای خونده برامون انگشتر
دلم رفت جایی که شد غوغایی
جلو چشم خواهر
پهلو به نیزها نزدی
مادرت رو پیش خواهرت صدا نزدی
دخترت رو بی هوا نزدن
خودمونیم سردار دست و پا نزدی
حسین جان آقام شهید عطشان آقام

فهرست پخش های مرتبط