صدات داره میاد ولی تو رو نمیبینم

امیر کرمانشاهی . زمینه . شب هشتم محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت انصار الحجه
مداحی حاج امیر کرمانشاهی شب هشتم محرم ۹۹ هیأت انصار الحجه مشهد
صدات داره میاد ولی تو رو نمیبینم چشام نداره سو علی تو رو نمیبینم
افتادی داغ تو چه نفس گیره چی اومده سرت بابا دور تو این همه تیره
چقدر نفس نفس زدم تا اومدم مردم علی ندیدی از رو مرکبم چطور زمین خوردم پسرم
یه بار دیگه علی بیا نفس بکش میمیرم من تو رو خدا نفس بکش جون زهرا نفس بکش