صباحا اتنفس بحب الحسین

حمید علیمی . مناجات با امام حسن (ع)

. زمینه

مداحی "صباحا اتنفس بحب الحسین" حمید علیمی مناجات با امام حسن (ع) همراه با متن نوحه به عشق تو نفس میزنم به عشق تو نفس میکشم و لینک دانلود مداحی

صباحا اتنفس بحب الحسین
مسائا اتنفس بحب الحسین
بحب الحسین بحب الحسین

گریه صبح و شام من
مستی مستدام من
ای همه التیام من
عشق علیه السلام من

زخم من التیام من
غصه ی نا تمام من
السلام ای امام من
عشق علیه السلام من

به عشق تو نفس میزنم
به عشق تو نفس میکشم
به نیت ضریحت آقا
رو پرچم تو دست میکشم

صباحا اتنفس بحب الحسین
مسائا اتنفس بحب الحسین
بحب الحسین بحب الحسین

سلام ای جان جهان
سلام ای راحت جان
سلام ای کعبه ی دل
سلام ای روح عزا
ای نام تو شور شیرین سینه زنان

میخانه میخانه پیمانه پیمانه
نام تو را بردم مستانه مستانه
ای عشقت آغاز و پایانم ای جانم
ای جانم ای جانم ای جانم حسین ای جانم