ساکنم زیر پرچم تو

مداحی اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین سید مهدی حسینی
اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین
ساکنم زیرپرچم تو
میزنم سینه با غم تو
محرمم تو محرم تو یاحسین

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها