من ایرانم و تو عراقی چه فراقی

محمد حسین پویانفر . زمینه . محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت ریحانة النبی

مداحی سوزناک من ایرانم و تو عراقی چه فراقی محمد حسین پویانفر به مناسبت فراق از زیارت اربعین و کربلای امام حسین (ع) هیئت ریحانة النبی (س)

من حرم لازمم دلم تنگ است
روزگارم ببین بهم خورده
تو عراقی و من هم ایرانم
سرنوشت اینچنین رقم خورده
گره کور دارم آقا؛ یک نگاهِ تو بهترم آقا
نذر کردم دوباره قسمت شد؛ مادرم را بیاورم آقا