روز دختر بر همان دختر مبارک باد که

. روضه . هیئت بیت الرقیه (س)

شعرخوانی محمد حسن فیضی روضه حضرت رقیه (س) ایام روز دختر خرداد ۱۴۰۰ بیت الرقیه (س) روز دختر بر همان دختر مبارک باد که بعد از او ضرب المثل شد دختران بابایی اند

« با حال مناسب شنیده شود »

روز دختر بر همان دختر مبارک باد که
بعد از او ضرب المثل شد دختران بابایی اند

***

به جرم آنکه ندارم پدر زدند مرا
شبیه مادر در پشت در زدند مرا

زدند مادرتان را چهل نفر یک بار
ولی چهل منزل صد نفر زدند مرا

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها