جونه جونه جونه زینب

مولودی خوانی لُری زیبای حاج محمود کریمی به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) به نام «جونه جونه جونه زینب» شب ولادت حضرت زینب سال ۱۳۹۸ هیئت رایت العباس (ع)

متن شعر مولودی جونه جونه جونه زینب شب ولادت حضرت زینب (س):
جُونِه جُونِه جُونِه زینب
نَم نَم بارونِ زینب
درد عالَمَ هم فَقَط میدونِه زینب
سُفرَه نونَ علی روز و شُو وِلایه
هَر کَه اینجِه مینیشَه دِلِش طِلایَه
جَادَه عِشق زینبش تا کَربَلایَه
شِبایِ سَردِ زمستونم بهارَه
قالی از بال فرشته سر دارَه
فاطِمَه بِرا عَلی دختر میارَه

جُونِه جُونِه جُونِه زینب
نَم نَم بارونِ زینب
درد عالَمَ هم فَقَط میدونِه زینب
نُو به نُو مَلائِکا مِیان صِداشون
شُو به شُو حسین حسین ری لِواشون
اما اسم زینبَ بِری پَراشون
ری سینَه حُسِینَه آروم و قِرارِش
همَه زِندیشَه لَبخَند بِرارِش
قربون حسین بِرَم با این خُوارِش

قربون حسین بِرَم با این خُوارِش

جُونِه جُونِه جُونِه زینب
نَم نَم بارونِ زینب
درد عالَمَ هم فَقَط میدونِه زینب
ذوالفَقارِ مَنطِقِ ابوتُرابَه
خُطبِه خوننِش هَمَه حِساب کِتابَه
یَزید از شُجاعَتِش خونَه خِرابَه

جُونِه جُونِه جُونِه زینب
نَم نَم بارونِ زینب
درد عالَمَ هم فَقَط میدونِه زینب
تَشَرِش سِتینَه عالَمَ مِجُنبوُند
کاخِ ظالِمَه بِری سَرِش مِرُمبوُند
تا ابد فرموندَیِ مِیدونَه زینب

سی دفاع از حَرَمِش سَر وِر مِیارَن

جُونِه جُونِه جُونِه زینب
نَم نَم بارونِ زینب
درد عالَمَ هم فَقَط میدونِه زینب
بِرارونِش خِیلی اَن قِطار قِطارَن
سَر سِپُرده هاش هَمَه هِزار هِزارَن
سی دفاع از حَرَمِش سَر وِر مِیارَن
ری سینَه حُسِینَه آروم و قِرارِش
همَه زِندیشَه لَبخَند بِرارِش
قربون حسین بِرَم با این خُوارِش

جُونِه جُونِه جُونِه زینب
نَم نَم بارونِ زینب
درد عالَمَ هم فَقَط میدونِه زینب
شِبایِ سَردِ زمستونم بهارَه
قالی از بال فرشته سر دارَه
فاطِمَه بِرا عَلی دختر میارَه

کپی و استفاده از متن شعر و لینک دانلود بدون ذکر نام و لینک منبع در رسانه های دیگر و استفاده هایی با مقاصد تجاری مجاز نمی‌باشد.

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها