باز نسیمی جان فزا باز شمیمی آشنا

عبدالرضا هلالی . مناجات با امام حسین (ع)

. شور . هیئت الرضا (ع)

مداحی شور حاج عبدالرضا هلالی مناجات با امام حسین (ع) با متن نوحه باز نسیمی جان فزا باز شمیمی آشنا تیر ۱۴۰۰ هیئت الرضا (ع)

باز نسیمی جان فزا باز شمیمی آشنا
بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا

ای نگارم یا حسین بی قرارم یا حسین
کاش بذارم بر مزارم یا حسین

یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا ...

فهرست پخش های مرتبط