اخم نکن خنده بیشتر به چشمات میاد

امیر کرمانشاهی . زمینه . شب هفتم محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت انصار الحجه
مداحی حاج امیر کرمانشاهی شب هفتم محرم ۹۹ هیئت انصار الحجه مشهد
اخم نکن خنده بیشتر به چشمات میاد چنگ نزن قلبم از جا داره در میاد
گریه کن تا بفهمم هنوز زنده ای گریه کن بذار دلشوره هام سر بیاد
بی جونی چقدر بی تابی میترسم تو که میخوابی لاغر تر شدی عمر من
آب میشی تو این بی آبی تموم خیمه فهمیدن که میری رو دست عمه هات داری میگردی
سرت روی تنت میافته مادر تموم خیمه رو بیچاره کردی لالالا لالالایی