کنج خرابه سرزده خورشید

حاج محمدرضا طاهری . واحد . شب سوم محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت مکتب الزهرا (س)
مداحی حاج محمدرضا طاهری شب سوم محرم ۹۹ هیئت مکتب الزهرا (س)
کنج خرابه سرزده خورشید دیدن ماهش آمده خورشید
وقت تماشا شد گمشده پیدا شد روضه به ویرانه رسیده
گوشه ویرانه دیدن دردانه آمده یک راس بریده
سیدنا المظلوم سیدنا العطشان یا حسین یا ثارالله