سلام می‌دهم از دل به صاحت ارباب

. روضه
روضه حضرت علی اصغر (ع) حاج منصور ارضی شب هفتم محرم ۹۹
سلام می‌دهم از دل به صاحت ارباب ز راه دور روم بر زیارت ارباب
صدای شور حسین و قیام سینه زنان چه دیدنی ست محرم قیامت ارباب
رسیده ماه محرم حسینیان آیید به پا شده است دوباره ضیافت ارباب
به دست حضرت زهرا (س) خدا سوایم کرد شدم ز روز ازل عبد حضرت ارباب

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها