قاسم یادگار حسن

مداحی حاج میثم مطیعی شب ششم محرم ۹۹ هیئت میثاق با شهدا شب حضر قاسم (ع)
خیلی بی قراره شوغ جبهه داره قاسم یادگار حسن دردونه با غیرت شیر جمل بود
تو نوجونا غیرتش ضرب المثل بود پیشش شهادت بهتر از طعم عسل بود
تو سن ۱۳ سالگی مرد عمل بود قاسم مثل حیدر قاسم یه دلوار قاسم یادگار حسن

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها