آروم آروم رو دستای رباب تاب میخوره

میثم مطیعی . زمزمه . شب هفتم محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت میثاق با شهدا
مداحی حاج میثم مطیعی شب هفتم محرم ۹۹ هیئت میثاق با شهدا
آروم آروم رو دستای رباب تاب میخوره یه برگ گل آخه مگه چقدر آب میخوره
لای لای علی لای لای یه چیکه آب میخوای اما نه آبی مونده نه آب آوری ای وای
فدای اون چشمات لرزیدن لب هات از معرکه برگشته ببین دلتنگته