به هم ریخته صحرا

سید مهدی حسینی . زمینه . محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت عشاق الحسین (ع)
مداحی سید مهدی حسینی شب پنجم محرم ۹۹ هیئت عشاق الحسین (ع)
به هم ریخته صحرا به هم ریخته زینب (س) به هم ریخته زهرا (س)
به هم ریخته مو هات به هم ریخته مقتل به هم ریخته اوضاعت عمو جان
اذونه عمو چرا پیکرت زخمی و نیمه جونه عمو چه جور بچه ها بی تو زنده بمونن عمو
پناهی نداری یکی نیست بگه تو گناهی نداری سپاهی نداری