کاش می‌شد که لباسی برسانم به تن اش

حسین سیب سرخی . شور . عاشورای حسینی

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت روضة العباس (ع)
مداحی حاج حسین سیب سرخی شب عاشورای ۹۹ هیئت روضة العباس (ع)
کاش می‌شد که لباسی برسانم به تن اش
آبروی همه عریان روی صحرا مانده
ساربان داد مزن ما کس و کاری داریم
ساربان راه مرو همسفر ما مانده
باز چشمش به که افتاد که غش کرد رباب