به تو دل خوش کردم به تو که آقایی

مهدی رسولی . شور . شب ششم محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت ثارالله زنجان
مداحی حاج مهدی رسولی شب ششم محرم ۹۹ هیئت ثارالله زنجان
به تو دل خوش کردم به تو که آقایی دلمو آوردم یه دل زهرایی
خوبه حال و روزگارم پیش پات که سر میذارم همه زندگیمو از دست سخاوت تو دارم
دردام رو واست آوردم خودمو بهت سپردم نمک عشق حسین رو سر سفره تو خوردم