حسین بالا سر جوون لیلا نشست

مهدی رسولی . زمینه . شب هشتم محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت ثارالله زنجان
مداحی مهدی رسولی شب هشتم محرم ۹۹ هیئت ثارالله زنجان
گرد و غبارا نشست حسین بالا سر جوون لیلا نشست
بابا تو کشتی با دست و پا زدنات ولدی میخنده لشکری به اشکای بابات