به روی خاکا شاخه های یاس

مداحی جواد مقدم شب تاسوعای محرم ۹۹ هیئت بین الحرمین طهران
به روی خاکا شاخه های یاس افتاده ای وای
چه اتفاقی برای عباس افتاده ای وای
اولین باره صداش کردم گره از کار وا نمیشه
اولین بارم علمدارم جلو پا هام پا نمیشه

فهرست پخش های مرتبط

به روی خاکا شاخه های یاس
جواد مقدم . تاسوعای حسینی
خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها