به احترامت به شوق نامت

دانلود صوتی مولودی به احترامت به شوق نامت با نوای حاج مهدی رسولی جشن ولادت حضرت علی اکبر (ع) در اسفند ۱۴۰۱ هیئت رزمندگان غرب تهران

به احترامت به شوق نامت
زمین می آید زمان می آید
دریده جامه به مقدم تو
تمام خلق جهان می آید

به شوق عهدت به خاک مهدت
تمام هفت آسمان می آید
تو آمدی و به گوش عالم
طنین بانگ اذان می آید

اذان من تو نماز من تو
نیاز من تو تویی فراتر
فدای نامت که شد به نامت
علی اعظم علی اکبر

یا علی اکبر ...

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها