ای حرمت قبله گاه ما امام رضا

مداحی شهادت امام رضا «ای حرمت قبله گاه ما» محمدحسين پويانفر شب شهادت امام رضا ١٣٩٨
ای حرمت قبله گاه ما امام رضا
گنبد تو نور راه ما امام رضا
ای همه جا در کنار ما قرار ما
پیش تو افتاده بار ما بهار ما
عشق ما بوده از قدیم آقا
غیر مشهد کجا رویم آقا
تو تنها پناه مایی تو حج ما فقرایی
ای دین و دنیاییم لبیک
ای تنها ماوایم لبیک
آقا و مولایم هستی
آقا و مولایم لبیک

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها