گفتند عطا نمی شود اما شد

. مولودی . هیئت انصار الحجه

سرود خوانی حاج امیر کرمانشاهی جشن ولادت امام حسن مجتبی (ع) ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیئت انصار الحجه مشهد همراه با متن شعر گفتند عطا نمی شود اما شد

گفتند عطا نمی شود اما شد
بخشیده خطا نمی شود اما شد

گفتند به این حسن حسن گفتن ها
درد تو دوا نمی شود اما شد

حسن حسن حسن حسن

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها