بچگیامو میخوام دوش بابامو میخوام

محسن عراقی . ولادت امام رضا (ع)

. مولودی

مولودی خوانی شور کربلایی محسن عراقی جشن ولادت امام رضا (ع) با متن سرود نگاه به گنبد مرهمی به خستگی پاهای منه ، بچگیامو میخوام دوش بابامو میخوام

نگاه به گنبد مرهمی به خستگی پاهای منه
ستاره مشهد نقطه ی عطف زیبای دنیای منه
روبروی مرقد خونه ی امید و آرزوهای منه

بچگیامو میخام دوش بابامو میخام
وقتی که دستام به دست ضریح تو خورد
اشکای چشم بابام اشک منو درآورد
وقتی که زن و بچه شو به دستت سپرد

یا امام رضا هنوزم دوست دارم مثل قدیم
بزا بشمارم شبیه بچگیم
یارم یارم دو تا دوست دارم

فهرست پخش های مرتبط