کار و بار دلم تویی ارباب

. شور
مداحی حاج حسین سیب سرخی شب اول محرم ۹۹ پیشوا ورامین کار و بار دلم تویی ارباب
بدم المظلوم بدم العطشان یا عزیزی یا فؤادی ذبیح العریان ابن فاطمة و بن نبی یا اخی الحسن بن علی
یا حبیبی یا طبیبی حسین کار و بار دلم تویی ارباب کس و کار دلم تویی ارباب تویی یار دلم منو دریاب واااا حسین (ع)

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها