چقدر دورم زدن آقا که تو دورم بودی

. شور . هیئت بیت الرقیه (س)

مداحی کربلایی علی پورکاوه مناجات با امام حسین (ع) با متن نوحه چقدر دورم زدن آقا که تو دورم بودی چقدر پشتم زدن آقا که تو پشتم بودی حسینیه بیت الرقیه (س) تیر ۱۴۰۰

چقدر دورم زدن آقا که تو دورم بودی
چقدر پشتم زدن آقا که تو پشتم بودی

تو رفیقی که نمیذاری یه مو از سر من کم شه کمرم خم شه
تو یه کاری کردی این بی سر و پا دوباره آدم شه مست پرچم شه

به دلم افتاده که جدایی ما آخراشه

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها