وقتی مردم بیا نگن صاحب نداره

محمد حسین پویانفر . مناجات با امام حسین (ع)

. روضه . هیئت ریحانة النبی (س)

مناجات با امام حسین (ع) برای مرگ و وقتی که دیگه فرصت زندگی نداریم، محمد حسین پویانفر ۱۳۹۹ هیئت ریحانة النبی (س) متن نوحه « وقتی مردم بیا نگن صاحب نداره »

وقتی مردم بیا نگن صاحب نداره
بذار چشام برات بباره
این رسم تلخ روزگاره
آقا غلط کردم ...
حسین آه ...

فهرست پخش های مرتبط