وقتی مردم بیا نگن صاحب نداره

مناجات با امام حسین (ع) برای مرگ و وقتی که دیگه فرصت زندگی نداریم، محمد حسین پویانفر ۱۳۹۹ هیئت ریحانة النبی (س) متن نوحه « وقتی مردم بیا نگن صاحب نداره »

وقتی مردم بیا نگن صاحب نداره
بذار چشام برات بباره
این رسم تلخ روزگاره
آقا غلط کردم ...
حسین آه ...

فهرست پخش های مرتبط

وقتی مردم بیا نگن صاحب نداره
محمد حسین پویانفر . مناجات با امام حسین (ع)
خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها