روضه سنگینه زبون قاصر

. شور . هیئت الرضا (ع)

مداحی شور حاج عبدالرضا هلالی روضه امام حسین (ع) با متن نوحه روضه سنگینه زبون قاصر هیئت الرضا (ع) تیر ۱۴۰۰

روضه سنگین زبون قاصر یا مظلوم بلا ناصر

یار نداشتی
طاقت این همه آزار نداشتی
رمقی برای پیکار نداشتی
من بمیرم که علمدار نداشتی

یار نداشتی
جز حرم غصه ای انگار نداشتی
کاش که پشت خیمه شیرخوار نداشتی
دختری رو بین اشرار نداشتی

کار از کار گذشت و
مرکب از تن تو هر بار گذشت و
از دل خواهرت انگار گذشت و

روضه سنگین زبون قاصر یا مظلوم بلا ناصر

یار نداشتی
کفنی غیر همین خار نداشتی
حتی با زخم تنت کار نداشتی
پیروهن نداشتی دستار نداشتی

یار نداشتی
ولی این غصه رو این بار نداشتی
یار بین در و دیوار نداشتی
تیر و نیزه بود و مسمار نداشتی

کار از کار گذشت و
قصه بین در و دیوار گذشت و
روضه با داغی مسمار گذشت و

روضه سنگین زبون قاصر یا مظلوم بلا ناصر

یار نداشتی
جز حرم غصه ای انگار نداشتی
کاش که پشت خیمه شیرخوار نداشتی
دختری رو بین اشرار نداشتی

سر نداشتی
تشنه بودی و برادر نداشتی
جای سالم توی پیکر نداشتی
من بمیرم که تو مادر نداشتی

سر نداشتی
بین لشکر بود و لشکر نداشتی
بال و پر زدی و پر نداشتی
کاشکی تو خرابه دختر نداشتی

کار از کار گذشت و
زینب از میون انظار گذشت و
از سر کوچه و بازار گذشت و

روضه سنگین زبون قاصر یا مظلوم بلا ناصر

کپی و استفاده از متن شعر و لینک دانلود بدون ذکر نام و لینک منبع در رسانه های دیگر و استفاده هایی با مقاصد تجاری مجاز نمی‌باشد.

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها