یمحسن ثالث الحسین اسمک

. استودیویی

مداحی استودیویی احساسی و عربی باسم کربلائی شهادت حضرت محسن بن علی (ع) با متن نوحه یمحسن ثالث الحسین اسمک گفتگوی حضرت زهرا (س) با حضرت محسن(ع)

یمحسن ثالث الحسنین إسمک
ای محسن که سومین حسین منی

یبضعة فاطمه و أمک تکلمک
ای جگر گوشه فاطمه مادرت با تو حرف دارد

إذا عمری تریده العمر
اگر زندگی ام را بطلبی تمام سالهای زندگانیم را به تو میدهم

لجن یولیدی ما راح أبقه یمک
ولی چه کنم پسرم که زود از پیشت خواهم رفت

مثل هالدنیه لتصدق ترحمک

هرگز باور نکن که این دنیا به تو رحم کند

لون بیها رحم جا رحمت أمک

که اگر داشت به مادرت رحم می کرد

بالدنیه أولاد یظلمونه وظیفتهم

در این دنیا کسانی هستند که احساس وظیفه شان به ما ظلم کرد

و شما جره إمصاب أساسه من سقیفتهم
و هر چه مصیبت کشیدیم از جلسه سقیفه آنهاست

منهم قلبی مجروح …إسمع کلمتی و روح
قلبم از آنها زخم دیده است...حرفم را بشنو و برو

الدنیه ما ترحمدنیا بیرحم است روح الله ویاک ییمه الدنیه ما ترحم
برو خدا به همراهت ای جان مادر که دنیا بیرحم است

بالدنیه شترید إذا أولها تتیتم
از این دنیا چه سود که هنوز نیامده یتیم شدی

ما کو غیر الجروح…إسمع کلمتی و روح
غیر از درد چیزی ندارد...حرفم را بشنو و برو

الدنیه ما ترحم
دنیا بیرحم است

إلک خل أحجی یا آخر بنینی
بگذار برایت بگویم ای فرزند آخرم

إشترید إبدنیه ما رحمت حنینی
از این دنیا چه سود که به اشتیاقم برای دیدنت رحم نکرد

بعدنی إبزغری و بزهوة سنینی
در سر آغاز زندگی و در عنفوان جوانی ام

الضلع متکسر و لطمه إعله عینی
پهلویی شکسته و سیلی بر گونه برایم به جا گذاشته است

صحت من سقطوک إبکل ونینی
هنگامی که تو را سقط کردند با تمام وجود فریاد زدم

یقع قلبی و لا یوقع جنینی
که ای کاش قلبم از کار بیوفتد ولی جنینم سقط نگردد

من فکرت بیک قلت إسبقنی للجنه
به تو فکر کردم گفتم که زودتر از من وارد بهشت شوی

بالدنیه لتعیش یتیم و تکبر الونه
تا در این دنیا یتیم زندگی نکنی و غصه ام بیشتر نگردد

قبلی سلم الروح …إسمع کلمتی و روح
قبل از من جان بده...حرفم را بشنو و برو

الدنیه ما ترحم
دنیا بیرحم است

روح الله ویاک ییمه الدنیه ما ترحم
برو خدا به همراهت ای جان مادر که دنیا بیرحم است

بالدنیه شترید إذا أولها تتیتم
از این دنیا چه سود که هنوز نیامده یتیم شدی

ما کو غیر الجروح…إسمع کلمتی و روح
غیر از درد چیزی ندارد...حرفم را بشنو و برو

الدنیه ما ترحم
دنیا بیرحم است

یورده إنقطعت إبین الریاحین
ای گل گلچین شده از میان گلها

قبل میلادک إتعنى لک البین
جدایی قبل از آمدنت به استقبالت آمد

جدل خل نفترض لو عایش إسنین
به فرض اگر سالها هم زندگی می کردی

الدنیه إتراقبک ما تغمض العین
این دنیا یک لحظه نیز از تو چشم بر نمی داشت

مصیرک بیها بس واحد من إثنین
سرنوشتت در آن تنها به یکی از این دو ختم می شد

لو مثل الحسن لو مثل الحسین
یا مانند سرنوشت حسن (ع) یا حسین (ع)

لو عمرک إیطول ییمه و ما متت بالسم
اگر عمر تو طولانی شود و مسموم نشوی

وی نحر الحسین وریدک لا تظن یسلم
به همراه حسین (ع) سرت سالم باقی نخواهد ماند

توقع یمه مذبوح …إسمع کلمتی و روح
با سری بریده کنار او خواهی افتاد...حرفم را بشنو و برو

الدنیه ما ترحم
دنیا بیرحم است

روح الله ویاک ییمه الدنیه ما ترحم
برو خدا به همراهت ای جان مادر دنیا بیرحم است

بالدنیه شترید إذا أولها تتیتم
از این دنیا چه سود وقتی که از ابتدا یتیم خواهی شد

ما کو غیر الجروح…إسمع کلمتی و روح
غیر از درد چیزی ندارد...حرفم را بشنو و برو

الدنیه ما ترحم
دنیا بیرحم است

و بالطف لو تعیش إتأدی بیعه
اگر در کربلا بودی با حسین (ع) بیعت می بستی

رخیص الدم لبو الیمه تبیعه
خونت را در راه حسین (ع) می بخشیدی

قبلما جثتک توقع صریعه
قبل از این که جسمت بر زمین افتد

إبدورک تکفل الحره الودیعه
زینب (س) را حمایت می کردی

لجلها إتغرق الطف بالشریعه
به خاطر او کربلا را پر از آب می کردی

و تالی توقع إجفوفک قطیعه
و با دستانی بریده شده بر زمین می افتادی

خل یاخذ الدور أخوک الما بعد شفته
بگذار برادر ندیده ات جای تو را بگیرد

الیتسمه عباس و هو الیتکفل بإخته
نام او عباس (ع) است و حامی خواهرش می شود

إبعینه الثارک إیلوح…إسمع کلمتی و روح
در چشمانش خونخواهی تو نمایان است...حرفم را بشنو و برو

الدنیه ما ترحم
دنیا بیرحم است

روح الله ویاک ییمه الدنیه ما ترحم
برو خدا به همراهت ای جان مادر که دنیا بیرحم است

بالدنیه شترید إذا أولها تتیتم
از این دنیا چه سود که هنوز نیامده یتیم شدی

ما کو غیر الجروح…إسمع کلمتی و روح
غیر از درد چیزی ندارد...حرفم را بشنو و برو

الدنیه ما ترحم
دنیا بیرحم است

أرید إبموتتک یم عتبة
می خواهم که با مرگ تو در پشت در

أواسی حسین حین إبطفله یحتار
دلدار حسین(ع) باشم در لحظه ای که حیران طفل خود است

أشوف الکربله بعیونک آثار
در چشمان تو آثاری از کربلا را میبینم

مثل عبدالله بس النبله مسمار
مانند شهادت علی اصغر(ع) ولی تیر تو میخ است

بجیت إعله المصاب الما بعد صار
بر این مصیبت که واقع نشده است گریه کردم

مثل باب و خیم قلبی إشتعل نار 
مانند درب خانه خیمه های قلبم آتش گرفت

أبجی إعله طفلین و لا یبرد جمر قلبی
بر دو طفل گریه می کنم و آتش قلب من خاموشی ندارد

من های الأحزان أنوح و أشتکی الربی
از این غم ها ناله می کنم و به خداوند شکایت می برم

أدعی و دمعی مسفوح…إسمع کلمتی و روح
با اشکی جاری دعا میکنم...حرفم را بشنو و برو

الدنیه ما ترحم
دنیا بیرحم است

روح الله ویاک ییمه الدنیه ما ترحم
برو خدا به همراهت فرزندم که دنیا بیرحم است

بالدنیه شترید إذا أولها تتیتم
از این دنیا چه سود وقتی که از ابتدا یتیم خواهی شد

ما کو غیر الجروح…إسمع کلمتی و روح
غیر از درد چیزی ندارد...حرفم را بشنو و برو

الدنیه ما ترحم
دنیا بیرحم است

کلشی عمره یخلص حته لو طال
هر چیزی فانی است حتی اگر عمرش طولانی باشد

فقط وجه الله باقی إبحکم الآجال
فقط خداوند است که باقی می ماند

إمن أقلک روح مو بس کلمه تنقال
وقتی می گویم برو فقط حرف نیست

أنا أدری الموت أرحم کل الأحوال
من می دانم مرگ در هر حال بهتر است

إلا إیکون تحمل سبی العیال
مگر اینکه اسارت خانواده ات را تحمل کنی

تنظر وقفت إختک بین الرجال
و یا ایستادن خواهرت در بین مردها را شاهد باشی

أرحم لک الموت و لا تنظر وضع زینب
بهتر است بمیری و حال زینب(س) را نبینی

سبی و دواوین شماته و حره تتغرب
اسارت غربت و مجلس شادی دشمن

انزینب تبجی و إتنوح…إسمع کلمتی و روح
زینب گریان و نالان است...حرفم را بشنو و برو

الدنیه ما ترحم
دنیا بیرحم است

کپی و استفاده از متن شعر و لینک دانلود بدون ذکر نام و لینک منبع (کآشوب) مجاز نمی‌باشد.

فهرست پخش های مرتبط

یمحسن ثالث الحسین اسمک
باسم کربلائی . محسنیه
خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها