چشمامو میبندم دوباره وا میکنم

محسن عراقی . نواهنگ . شب جمعه کربلا

آبان ۱۳۹۹

نوآهنگ دلنشین از کربلایی محسن عراقی در فراق زیارت امام حسین (ع) در کربلای معلی

چشمامو میبندم دوباره وا میکنم
تو گریه میخندم صحن رو نگاه می‌کنم
چشمام رو میبندم دوباره باز میکنم
خواب نیست رویا نیست
انگاری واقعا منم تو حرمم

خواب نیست رویا نیست
نو حرم آقام با مادرمم
اگه خوابم چقدر زیباست
اگه بیدارم این رویاست
زیر پام آسمون پیداست