ای اهل شام اسکوتو همه

مداحی شور کربلایی امیر برومند محرم ۹۹ شب عاشورا هیئت حضرت حسن بن علی (ع) اصفهان

ای اهل شام اسکوتو همه من زینبم دخت فاطمه
حامی حسن یاور حسین خواهر معظم شاه علقمه
عمه علی اکبر هستم دختر جناب حیدر هستم
زلزله به پا کنم با خطبه چون من یک تنه یک لشکر هستم

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها