میگم امام رضا میگن رواق ها بسته است

امیر کرمانشاهی . زمینه . شهادت امام رضا (ع)

مداحی حاج امیر کرمانشاهی میگم امام رضا میگن رواقا بسته ست

این تقاص کدوم گناهه میدونی چند وقته چشم به راه
این تقاص کدوم گناه هم شبم سیاه هم روزم سیاه
میگم کربلا میگن که راه ها بسته ست
میگم امام رضا میگن رواقا بسته ست
در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم
دربدرم کسی نیست دست بکش روی سرم
دلت میاد نوکرت یه گوشه تنها بمونه
دلت میاد که دوباره از حرم جا بمونه
من که یادم نمیره هیچ وقت