حسین من بیا و این دل شکسته را بخر

حاج محمود کریمی . محرم

مداحی حسین من بیا و این دل شکسته را بخر - محمود کریمی
حسینِ من؛ بیا و این دلِ شکسته را بخر
حسینِ من؛ مسافرِ جا مانده را با خود ببر
حسینِ من… حسینِ من… حسینِ من…
آسمانی شده ام؛ بی نشانی شده ام
قد کمانی شده ام؛ ارغوانی شده ام
خسته حال و پیرم…
در کنار قبرِ تو؛ میشود پرپرِ تو
کُشته ی آخرِ تو؛ که منم خواهر تو
بی تو، من میمیرم
حسینِ من؛ بیا و این دلِ شکسته را بخر
حسینِ من؛ مسافرِ جا مانده را با خود ببر
حسینِ من… حسینِ من… حسینِ من…
ظهر عاشورای تو تشنه ی بوسیدنت
از کنارِ خیمه ها در میانِ تشنگی؛ رفتی و جا ماندم
طاقتم را طاق کرد؛ پای پر آبله ام
مثلِ مادرم شدم
بعدِ تو، نماز را من نشسته خواندم
حسینِ من؛ بیا که از جورِ زمانه خسته ام
حسینِ من؛ به انتظار مردنم نشسته ام
حسینِ من… حسینِ من… حسینِ من…
عقده ام وا شده است؛ دیده دریا شده است
سینه؛ غوغا شده است
مثلِ رویا شده است… نذرِ تو شد جانم!

فهرست پخش های مرتبط