نشسته عمه بغضی تو گلوت

دانلود صوتی مداحی زمینه نشسته عمه بغضی تو گلوت با نوای حاج سید رضا نریمانی شب پنجم محرم ۱۴۰۱ با متن شعر نوحه در مرداد ۱۴۰۱ هیئت فدائیان حسین (ع) اصفهان

نشسته عمه بغضی تو گلوت
مگه من مردم تنها شه عمو
مثل قاسم بود این آرزو
برم میدون

کاش میمردم نمیدیدم
نیزه دارو که میره سمت گودال
نمیدیدم جلو چشمام
بدنش میشه پا مال
غرق در خون روی خاکا
صد دفعه رفته از حال

میون گودال تو ازدحامی
شدی اسیر یه مشت حرامی
جلوی چشمام آبو زمین ریخت
همون که فهمید تو تشنه کامی

ای حسین ...

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها