عشق دردسر دارد عاشقی خطر دارد

محمد حسین حدادیان . شور . شب هشتم محرم

شهریور ۱۳۹۹
مداحی محمد حسین حدادیان شب هشتم محرم ۹۹ مهدیه امام حسن مجتبی (ع)
عشق دردسر دارد عاشقی خطر دارد حاشا قلب عاشق دست از معشوق بردارد
جان طلب کن تا که جان دهم شاه کربلا شوق آغوش تو به خون میکشد مرا