مثلا تو قبول کردی کوله بارمو هم بستم

سید رضا نریمانی . مناجات با امام حسین (ع)

. زمینه . هیئت فدائیان حسین (ع)

مداحی مثلا تو قبول کردی سید رضا نریمانی مناجات با امام حسین (ع) اربعین حسینی هیئت فدائیان حسین (ع) همراه با متن نوحه مثلا تو قبول کردی کوله بارمو هم بستم

مثلا تو قبول کردی کوله بارمو هم بستم
مثلا من الآن توی راه کرب و بلا هستم
مثلا رسیدم دارم زیارت نامه میخونم
مثلا رو به ایوون حرمت زیر بارونم

ای با وفا جا موندم از کرب و بلا ...

یه ذره منو ببین مگه من چند تا امام حسین دارم
پای حرف من بشین مگه من چند تا امام حسین دارم
یه ذره منو ببین مگه من چند تا امام رضا دارم
پای درد من بشین مگه من چند تا امام رضا دارم
یه ذره منو ببین مگه من چند تا امام حسن دارم

به همین نفس زدن دلم خوشه
به تو با امام حسن دلم خوشه
به همین برو بیا دلم خوشه
به تو با امام رضا دلم خوشه

بنده ی گدا کجا مست سبوی رضا بشوم
عبد بی حیا کجا که زائر کرب و بلا بشوم
خجلت زده ام کردی
از بس که کرم کردی
از لطف مرا مولا راهیه حرم کردی

فهرست پخش های مناجات با امام حسین (ع)